Att skriva abstract

By | 20 november, 2013

Jag håller just nu på att skriva ett abstract till en vetenskaplig konferens. I acceleratorfysikvärlden verkar det fungera så att en skriver ett abstract och ifall det blir accepterat skriver en sedan hela artikeln. Det gör att abstractet handlar om forskning som en just nu håller på med men där resultatet ännu inte är klart. Att skriva ett abstract är lite som att skriva baksidestexten till en bok utan att ha skrivit boken än.

Att skriva abstract är därför krångligt. På 1200 tecken ska en lyckas väcka intresse för vad artikeln handlar om utan att själv vara riktigt säker på vad det kommer att vara. Samtidigt tycker jag att det är rätt spännande. Jag tvingas tänka igenom vad det egentligen är jag sysslar med, sätta det i ett sammanhang och formulera vad målet med min forskning är. Det attraherar också mitt skrivintresse eftersom jag får tänka ut hur jag ska skapa en text som väcker intresse. Det är kreativt och roligt.

Min metod för att skriva abstract ser ut enligt följande:

  • Börja med att sätta rubriken
  • Bygg upp strukturen genom att skriva stödord i den ordning saker ska komma i texten
  • Inledningen skapar en grund för arbetet genom att sätta det i sitt sammanhang och referera till tidigare arbeten
  • I mitten beskrivs kortfattat den metod som har används
  • Avsluta med någon poäng som beskriver vad som är speciellt intressant i just den här artikeln

Återstår att utröna om metoden fungerar eller om den behöver revideras. Svårigheten är att ett abstract bör ha korta meningar medan jag gillar att skriva långa utförliga meningar med många adjektiv. Jag har också en tendens att betrakta teckenbegränsningar som en begränsning av min yttrandefrihet vilket onekligen är lite problematiskt ;)