Category Archives: Drogpolitik

Alkoholkulturen inom fysiken

Jag har tröttnat nu. Tröttnat på hur alkohol alltid är en ständigt närvarande del i den kultur som finns inom fysiken. Det finns så många dåliga normer som gör att människor inte känner sig välkomna i fysikvärlden. Världen behöver en större mångfald av fysiker. Vi behöver fler perspektiv, fler idéer och fler som ifrågasätter vedertagna […]