Category Archives: Vetenskap

Does mobility really increase research quality?

I have been thinking about the working conditions in academia. Or rather, I am thinking about it all the time since they are seriously wrong. I read this blog post about ”Academic scattering” and it was so depressing. It is a very honest description of the problems concerning moving around the world for post doc positions […]

Genus och fysik – går de ihop?

Jag läser just nu en kurs som heter ”Genus i naturvetenskap och teknik”. Det är en kurs som handlar om vilken betydelse genus har i naturvetenskap och teknik. Dels när det gäller andelen kvinnor och män som är verksamma inom olika vetenskapsområden men också om vetenskaperna i sig. Många brukar säga att fysik är en […]