Engagemang

Jag har ett stort samhällsengagemang. Jag har alltid varit aktiv i föreningar, men mitt intresse för politik väcktes när jag började engagera mig i utbildningsbevakning på min studentkår. Mitt engagemang i kåren lärde mig att jag har åsikter, att de spelar roll och att andra ibland tycker att de är vettiga. Framförallt byggde jag ett stort engagemang för likabehandlingsfrågor och upptäckte att arbeta för en bättre värld ger mitt liv mening och syfte.

Nykterhetsrörelsen är en folkrörelse som arbetar för en drogfri värld och är väldigt viktig för mig. För mig är nykterhetsrörelsen ett hem där jag får vara den jag är utan att behöva bli ifrågasatt och där jag alltid kan finna stöd och gemenskap. Framförallt är jag engagerad i alkoholpolitik med fokus på alkoholnormen. Alkoholnormen gör att människor exkluderas från sociala gemenskaper och den begränsar människors liv. För mig handlar nykterhet om frihet och rätten att välja ett liv utan droger. Jag brinner för frågor som nyktra mötesplatser, bra alkoholfritt utbud och en meningsfull fritid för alla.

Nykterhetsrörelsen vilar på tre grunder:

Demokrati: Demokrati handlar om alla människors lika värde och rätt att vara med och bestämma över gemensamma angelägenheter.

Solidaritet: Solidaritet handlar om förståelse och gemenskap med andra människor. För mig handlar solidaritet också om förståelse och gemenskap med de andra organismer vi människor delar planeten med.

Nykterhet: Nykterhet handlar om att ta avstånd från droger då de begränsar människors liv. Min vision är en värld där ingen känner behov av att använda droger och jag känner hopp för att en sådan värld kommer förverkligas någon dag.